0

Qabsoo Oromo Bara Koronaa

Oromoon birmadummaaf nafii guddaa kennaa. Qooqoti bilisummaa, birmadummaa, walabummaa jedhaman hundi ofiinbulummaa fi akka tokkoon hin bulle agarsiisuu. Afaan Ingilishiin “independence fi freedom” furaa addaa qabu. Ofiinbulummaa fi birmadummaa agarsisu. Yaa’a qabsoo keessa walabummaa “independence” kan jedhuuf dhimma yoo itt… Continue Reading