0

Qabsoo Oromo Bara Koronaa

Oromoon birmadummaaf nafii guddaa kennaa. Qooqoti bilisummaa, birmadummaa, walabummaa jedhaman hundi ofiinbulummaa fi akka tokkoon hin bulle agarsiisuu. Afaan Ingilishiin “independence fi freedom” furaa addaa qabu. Ofiinbulummaa fi birmadummaa agarsisu. Yaa’a qabsoo keessa walabummaa “independence” kan jedhuuf dhimma yoo itt… Continue Reading

0

Dhimmoota Godinichaa Irratt

“Golfaa 19 irraa of eeguun hunda eeguu dha!” “Kaasaan waloo jirachuun dinota dura tokkummaan ijaajjuuf barbaachisaa dha.” Godinaan naannaa wayiif danga’amee. Akka martii walkeessaa wiirtuu tokkoott se’atamuu dandahu. Tokko tokkoon, Oromiyaa, kolonoota Itophiyaa kibbaa, empayera Itophiyaa, Gaanfa Afrikaa, Afrikaa akka… Continue Reading