0

Dhugaa Amaarummaa fi Itophiyaa

Empayerri Itophiyaa sirna nafxanyaa Amaaraan hogganamu irratt bu’uurfame. Itophiyaan maqaa biyyi mootii baddaa Habashaa of itt moggaasee, 1931 ifa gochuun “Abisiiniyaa” ofirraa gate.. Kana dhaadhessuu irratt imperiyalistooti qooda qabu. Akka biyya gurraachaatt kanneen Grikooti “Itophiyaa” ittiin jedhan keessa jiraachuu danda’u.… Continue Reading