Akeeka Gadaa Gabbifamuu qabu

Gadaan akaaku mootummaa ummataa (demokraasii) addunyaan qabu keessaa tokko. Dandamachiisuun saa, rakkina hanga yoonaa mootummooti ummataa (demkraasiin) biraa hin furree, fura ta’aa. Barreessaan kun afoolaa fi waan barreefaman irraa akeekota bu’uuraa Gadaa kanaa gadii huubatee. Akeeki Gadaa akkana salphaatt waan… Continue Reading