Weedduu Qubee

Ka’ii weeddisi simbir kiilolee

Qubee minyooftu faarsaa firoolee

A B C D-E F G H-I J-K L M N O P-Q R S T-U V W X-Y-Z jennaani

Kottaa haa labsinuu waliinii

Hiriyee koo hundini...play audio

Email: (if you would like a response) Invalid format.

Comments:

A value is required.